Tiếng Việt   English

Những chế độ nào được sử dụng để điều chỉnh tốc độ động cơ?

Tốc độ động cơ được điều chỉnh theo những cách như sau:

  1. Sử dụng biến trở trên bàn phím
  2. Sử dụng tín hiệu analog áp/dòng bên ngoài
  3. Sử dụng tín hiệu đầu vào đa chức năng để điều khiển nhiều cấp tốc độ
  4. Sử dụng phương thức truyền thông từ bộ điều khiển chủ (có thể là PLC,…)Hỗ trợ

yahoo     skype

 

Hotline: 0903 949 582
Chăm sóc khách hàng: 0917 949 582