Tiếng Việt   English

Nếu người sử dụng muốn sử dụng tính năng điều khiển momen không đổi khi tần số của động cơ vượt quá 60Hz?

Đối với các ứng dụng thông thường, chế độ điều khiển momen không đổi không được sử dụng khi tấn số của động cơ vượt quá 60Hz. Bởi vì, tại thời điểm tốc độ động cơ lớn hơn 60Hz, thì điện áp và công suất luôn có giá trị không đổi. Nếu muốn sử dụng tính năng momen không đổi khi tốc độ vượt quá 60Hz thì cần chú ý chọn động cơ và biến tần, chẳng hạn: lúc đó ta chọn động cơ có tần số định mứclà 400Hz và biến tần điều khiển là loại C2000, biến tần Delta.
 
Hỗ trợ

yahoo     skype

 

Hotline: 0903 949 582
Chăm sóc khách hàng: 0917 949 582