Tiếng Việt   English

Làm thế nào chuyển dữ liệu giữa PLC và các thiết bị khác thông qua RS-485?

Mỗi thiết bị phải được cài đặt cùng giao thức và có địa chỉ trạm riêng, sau đó sẽ hiển thị địa chỉ Modbus của thiết bị muốn chuyển dữ liệu.
Hỗ trợ

yahoo     skype

 

Hotline: 0903 949 582
Chăm sóc khách hàng: 0917 949 582