Tiếng Việt   English

Hỏi đáp

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp và giải đáp. Nếu bạn còn có những câu hỏi nào khác liên quan đến dịch vụ của chúng tôi vui lòng gửi câu hỏi về hòm thư info@etecvn.com và nhớ ghi rõ tiêu đề câu hỏi cũng như nội dung để nhận được giải đáp nhanh nhất.
write_faqs

icon Trả lời:

TL: Có 2 chức năng ở ngõ vào: Đếm tăng/đếm giảm; và 14 chế độ chức năng ngõ ra cho người sử dụng chọn lựa tùy theo chế độ điều khiển yêu cầu.

icon Trả lời:

TL: Trong chức năng đếm mẻ, người sử dụng cần cài đặt 2 giá trị: "giá trị cài đặt ” và "giá trị cài đặt mẻ”.
Khi giá trị đếm bằng với giá trị cài đặt, ngõ ra 2 sẽ cho phép và giá trị đếm mẻ hiện hành sẽ công thêm 1. Và cứ thế cho đến khi giá trị mẻ đạt đến giá trị mẻ cài đặt, và khi đó ngõ ra 1 sẽ tác động.

icon Trả lời:

TL: Trong chế độ đếm tổng, chỉ cài đặt duy nhất 1 giá trị là giá trị tổng. Khi giá trị đếm bằng với giá trị cài đặt, ngõ ra 1 & ngõ ra 2 cho phép tác động cùng 1 thời điểm, và gái trị đếm sẽ được cộng dồ (tích lũy) thành giá trị đếm tổng

Hỗ trợ

yahoo     skype

 

Hotline: 0903 949 582
Chăm sóc khách hàng: 0917 949 582