Tiếng Việt   English

Hỏi đáp

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp và giải đáp. Nếu bạn còn có những câu hỏi nào khác liên quan đến dịch vụ của chúng tôi vui lòng gửi câu hỏi về hòm thư info@etecvn.com và nhớ ghi rõ tiêu đề câu hỏi cũng như nội dung để nhận được giải đáp nhanh nhất.
write_faqs

icon Trả lời:

TL: Hiện tại tất cả các sảm phẩm của Delta đều có hỗ trợ devive net master, Slave module, gateway. Enthernet module profibus slave module. Có thể mở master module gate way và duy trì mạng khác cho các sản phẩm

icon Trả lời:

Trả lời: Chỉ có PLC series SV hỗ trợ việc này, các module khác vẫn chưa thể

icon Trả lời:

TL: 01PU không hỗ trợ chức năng thực hiện phép nội suy, nhưng nó có thể thực hiện thay đổi, làm gián đoạn tốc độ. Nếu cần chức năng nội suy hãy chọn series SV và EH 2.

icon Trả lời:

Số

Chức năng

D1056

Giá trị hiện tại của card AD kênh 0 (CH0)

D1057

Giá trị hiện tại của card AD kênh 1 (CH1)

D1110

Giá trị trung bình của card AD kênh 0 (CH0)

D1111

Giá trị trung bình của card AD kênh 1 (CH1)

D1116

Card AD kênh 0 (CH0)

D1117

Card AD kênh 1 (CH1)

D1118

Thời gian lấy mẫu chuyển đổi (ms)

Cách giải quyết là 12 bit ngõ vào/ra là -20~20mA / -10~10V


Hỗ trợ

yahoo     skype

 

Hotline: 0903 949 582
Chăm sóc khách hàng: 0917 949 582