Tiếng Việt   English

Planetary Gearhead Right Angle

Planetary Gearhead Right Angle

 

Planetary Gearhead Right Angle

Planetary Gearhead Products Features

  Series Features
Premium Type
(Helical Gear)

Sesame__PHFR__Etecvn

PHFR Series

Nominal Output Torque
T2N:11Nm - 1900Nm
Ratio
Single Stage:3/ 4/ 5/ 7/10/ 14/ 20
Double Stage:15/ 20/ 25/ 30/ 35/ 40/ 50/ 70/ 100/ 140/ 200
Low Backlash
Single Stage:≦2 arcmin/ ≦4 arcmin/ ≦6 arcmin
Double Stage:≦4 arcmin/ ≦7 arcmin/ ≦9 arcmin
High Efficiency
Single Stage:≧95%
Double Stage:≧92%
Low Noise
62~74 dBA/1m
Precision Type
(Helical Gear)

Sesame__PHFR__Etecvn

PGFR Series 

Nominal Output Torque
T2N:11Nm - 150Nm
Ratio
Single Stage:3/ 4/ 5/ 7/ 10/ 14/ 20
Double Stage:15/ 20/ 25/ 30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 70/ 100/ 140/ 200
Low Backlash
Single Stage:≦2 arcmin/ ≦4 arcmin/ ≦6 arcmin
Double Stage:≦4 arcmin/ ≦7 arcmin/ ≦9 arcmin
High Efficiency
Single Stage:≧95%
Double Stage:≧92%
Low Noise
62~68 dBA/1m

Sesame__planetary_gearhead_PGRH__Etecvn

PGRH Series

Nominal Output Torque
T2N:11Nm - 1700Nm
Ratio
Single Stage:3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 /9 /10/ 14/ 20
Double Stage:15/ 20/ 25/ 30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/
                                 120/ 140/ 160/ 180/ 200
Low Backlash
Single Stage:≦2 arcmin/ ≦4 arcmin/ ≦6 arcmin
Double Stage:≦4 arcmin/ ≦7 arcmin/ ≦9 arcmin
High Efficiency
Single Stage:≧95%
Double Stage:≧92%
Low Noise
62~74 dBA/1m
Precision Type
(Spur Gear)

Sesame__planetary_gearhaed_PGR__Etecvn

PGR Series

Nominal Output Torque
T2N:9.8Nm - 1670Nm
Ratio
Single Stage:3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 /9 /10
Double Stage:15/ 20/ 25/ 30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100
Low Backlash
Single Stage:≦4 arcmin/ ≦6 arcmin/ ≦9 arcmin
Double Stage:≦6 arcmin/ ≦8 arcmin/ ≦11 arcmin
High Efficiency
Single Stage:≧94%
Double Stage:≧90%
Low Noise
65~80 dBA/1m

Hỗ trợ

yahoo     skype

 

Hotline: 0903 949 582
Chăm sóc khách hàng: 0917 949 582

 

Tư vấn - hỏi đáp» Xem tất cả

Danh hiệu và chứng nhận
DeltaDelta_biến_tầnETEC EMAS Authorized Distributor 2017ETEC MVD Service Certification 20181109XÁC NHẬN NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC VÀ ĐỐI TÁC CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO HÀNH TOÀN CẦU - DELTA TẠI VIỆT NAM