Tiếng Việt   English

Output Shaft Planetary Gearhead

Output Shaft Planetary Gearhead

 

Output Shaft Planetary Gearhead

Planetary Gearhead Product Features

 

 Series  

Features           

Premium Type

(Helical Gear)

Sesame_Planetary_Gearhead_PHL_etecvn

PHL Series

 

Nominal Output Torque

 T2N:11Nm - 150Nm

Ratio

 Single Stage:3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 /9 /10

 Double Stage:15/ 20/ 25/ 30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100

Low Backlash

 Single Stage:≦1 arcmin/ ≦3 arcmin/ ≦5 arcmin

 Double Stage:≦3 arcmin/ ≦5 arcmin/ ≦7 arcmin

High Efficiency

 Single Stage:≧97%

 Double Stage:≧94%

Low Noise

 56~60 dBA/1m

Sesame__Planetary_Gearhead_PGH__Etecvn

PGH Series

PGH60-10-P2, PGH60-20-P2, PGH90-10-P2, PGH90-20-P2

Nominal Output Torque

 T2N:11Nm - 1700Nm

Ratio

 Single Stage:3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 /9 /10

 Double Stage:15/ 20/ 25/ 30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100

Low Backlash

 Single Stage:≦1 arcmin/ ≦3 arcmin/ ≦5 arcmin

 Double Stage:≦3 arcmin/ ≦5 arcmin/ ≦7 arcmin

High Efficiency

 Single Stage:≧97%

 Double Stage:≧94%

Low Noise

 56~70 dBA/1m

Sesame__planetary_gearhead_PUL__Etecvn

PUL Series

Nominal Output Torque

 T2N:37Nm - 1700Nm

Ratio

 Single Stage:3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 /9 /10

 Double Stage:15/ 20/ 25/ 30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100

Low Backlash

 Single Stage:≦1 arcmin/ ≦3 arcmin/ ≦5 arcmin

 Double Stage:≦3 arcmin/ ≦5 arcmin/ ≦7 arcmin

High Efficiency

 Single Stage:≧97%

 Double Stage:≧94%

Low Noise

 58~70 dBA/1m

Precision

Type 

(Helical Gear)

Sesame__planetary_gearhead_PGLH__Etecvn

PGLH Series

Nominal Output Torque

 T2N:11Nm - 300Nm

Ratio

 Single Stage:3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 /9 /10

 Double Stage:15/ 20/ 25/ 30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100

Low Backlash

 Single Stage:≦5 arcmin/ ≦7 arcmin

 Double Stage:≦7 arcmin/ ≦9 arcmin

High Efficiency

 Single Stage:≧97%

 Double Stage:≧94%

Low Noise

 58~65 dBA/1m

 

Sesame__planetary_gearhead_PGL__Etecvn

PGL Series

Nominal Output Torque

 T2N:9.8Nm - 1670Nm

Ratio

 Single Stage:3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 /9 /10

 Double Stage:15/ 20/ 25/ 30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100

Low Backlash

 Single Stage:≦3 arcmin/ ≦5 arcmin/ ≦7 arcmin

 Double Stage:≦5 arcmin/ ≦7 arcmin/ ≦9 arcmin

High Efficiency

 Single Stage:≧96%

 Double Stage:≧92%

Low Noise

 60~75 dBA/1m

Sesame__PGC__Etecvn

PGC Series

Nominal Output Torque

 T2N:10.1Nm - 1670Nm

Ratio

 Single Stage:3/ 4/ 5/ 7/ 10

 Double Stage:15/ 20/ 25/ 30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 70/ 100

Low Backlash

 Single Stage:≦3 arcmin/ ≦5 arcmin/ ≦7 arcmin

 Double Stage:≦5 arcmin/ ≦7 arcmin/ ≦9 arcmin

High Efficiency

 Single Stage:≧95%

 Double Stage:≧92%

Low Noise

 60~75 dBA/1m

Sesame__PGE__Etecvn

PGE Series

Sesame__PGS60__Etecvn

PGS Series

Nominal Output Torque

 T2N:8Nm - 255Nm

Ratio

 Single Stage:3/ 4/ 5/ 7/ 9

 Double Stage:15/ 20/ 25/ 35/ 45/ 49/ 63/ 91

Low Backlash

 Single Stage:≦9 arcmin/ ≦8 arcmin/ ≦7 arcmin/ ≦6 arcmin

 Double Stage:≦12 arcmin/ ≦10 arcmin/ ≦9 arcmin/ ≦8 arcmin

High Efficiency

 Single Stage:≧95%

 Double Stage:≧90%

Low Noise

 61~67 dBA/1m 

Standard Type

(Spur Gear)

Sesame__PEL__Etecvn

PEL Series

Nominal Output Torque

 T2N:9.8Nm - 1670Nm

Ratio

 Single Stage:3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 /9 /10

 Double Stage:15/ 20/ 25/ 30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100

Low Backlash

 Single Stage:≦7 arcmin

 Double Stage:≦9 arcmin

High Efficiency

 Single Stage:≧95%

 Double Stage:≧90%

Low Noise

 65~80 dBA/1m 

Sesame__planetary_gearhead_PEC__Etecvn

PEC Series

Nominal Output Torque

 T2N:10.1Nm - 1670Nm

Ratio

 Single Stage:3/ 4/ 5/ 7/ 10

 Double Stage:15/ 20/ 25/ 30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 70/ 100

Low Backlash

 Single Stage:≦7 arcmin/ ≦9 arcmin/ ≦12 arcmin

 Double Stage:≦9 arcmin/ ≦12 arcmin/ ≦15 arcmin

High Efficiency

 Single Stage:≧95%

 Double Stage:≧90%

Low Noise

 65~80 dBA/1m

Sesame__planetary_gearhead_PEE__Etecvn

PEE Series

PEE70-10-P2, PEE70-20-P2, PEE90-10-P2, PEE90-20-P2,...

Primary Type 

(Spur Gear) 

Sesame__planetary_gearhead_PBC__Etecvn

PBC Series

Nominal Output Torque

 T2N:10.1Nm - 1670Nm

Ratio

 Single Stage:3/ 4/ 5/ 7/ 9

 Double Stage:15/ 20/ 25/ 35/ 45/ 49/ 63/ 81

 Triple Stage:125/ 175/ 225/ 245/ 315/ 405/ 567/ 729

Low Backlash

 Single Stage:≦7 arcmin/ ≦8 arcmin/ ≦9 arcmin

 Double Stage:≦9 arcmin/ ≦10 arcmin/ ≦12 arcmin

 Triple Stage:≦12 arcmin/ ≦15 arcmin

High Efficiency

 Single Stage:≧95%

 Double Stage:≧90%

 Triple Stage:≧85%

Low Noise

 62~67 dBA/1m

Sesame__planetary_gearhead_PBE__Etecvn

PBE Series

 

Hỗ trợ

yahoo     skype

 

Hotline: 0903 949 582
Chăm sóc khách hàng: 0917 949 582

 

Tư vấn - hỏi đáp» Xem tất cả

Danh hiệu và chứng nhận
DeltaDelta_biến_tầnETEC EMAS Authorized Distributor 2017ETEC MVD Service Certification 20181109XÁC NHẬN NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC VÀ ĐỐI TÁC CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO HÀNH TOÀN CẦU - DELTA TẠI VIỆT NAM