Tiếng Việt   English

Tiết kiệm năng lượng

Năng Lực Cốt Lõi Của Hệ Thống Quản Lý Năng Lượng Iso 50001:2011

 

Tiêu chuẩn ISO 50001 được thiết kế dựa trên nguyên tắc tiếp cận quen thuộc đó là mô hình quản lý theo chu trình PDCA (Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Cải tiến) trong quy trình quản lý kinh doanh. Vì thế nó đảm bảo tính tương thích tối đa với các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý phổ biến khác như ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005...

 

1. Quy trình cải tiến liên tục trong thực tiễn

Quy_trinh_cai_tien_lien_tuc_trong_thuc_tien_etecvn

Đó là:

  • Phân tích hiệu quả năng lượng thông qua quá trình thiết lập chính sách năng lượng

Thiết lập Chính sách năng lượng sẽ phản ánh các cam kết của tổ chức nhằm đạt được các cải tiến về hiệu suất năng lượng.

  • Kiểm soát và đo lường  

Là quá trình lập kế hoạch và thực hiện việc quản lý năng lượng, bao gồm các nội dung cơ bản sau:

    Xác định các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác mà tổ chức cần tuân thủ. 
    Xem xét năng lượng tiêu thụ
  Xác định đường năng lượng cơ sở và chỉ số hiệu suất năng lượng, các mục tiêu, chỉ tiêu năng lượng và các kế hoạch hành động quản lý năng lượng.

  • Tối ưu hóa

Đây là quá trình tiến hành đánh giá kết quả và mức độ thực hiện các hoạt động quản lý năng lượng, việc triển khai được thực hiện thông qua nhiều hoạt động khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả năng lượng.

  • Quá trình xem xét cải tiến

Đội quản lý năng lượng đảm bảo đưa ra các cải tiến hiệu quả năng lượng. 

Định kỳ kế hoạch, lãnh đạo cao nhất phải xem xét hệ thống quản lý năng lượng của tổ chức để đảm bảo sự phù hợp, đầy đủ và hiệu lực liên tục của hệ thống. Hồ sơ xem xét của lãnh đạo phải được duy trì.

 

2. Lợi ích hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001

Loi_ich_he_thong_quan_ly_nang_luong_ISO_50001_etec

 

  • Giúp DN tiết giảm Chi phí sử dụng năng lượng:

Doanh nghiệp đánh giá được mức tiêu thụ năng lượng hiện tại, tìm kiếm các giải pháp giúp nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của máy móc, thiết bị. 

  • Giúp DN minh bạch hoá quá trình tiêu tốn năng lượng:

Đo lường các kết quả, kiểm kê tiêu thụ năng lượng cho các hoạt động, bao gồm cả việc tiêu thụ năng lượng trong quá khứ, hiện tại và tương lai. 

  • Giúp DN xây dựng ý thức tuân thủ quy định, hướng dẫn:

Giúp DN thiết lập được các mục tiêu, chỉ tiêu nhằm tuân thủ chính sách sử dụng năng lượng hiệu quả; Xác định các quy định pháp luật và yêu cầu khác cần tuân thủ; qua đó, tuân thủ đúng các quy định và hướng dẫn.

  • Giúp DN nâng cao hình ảnh, uy tín, sức cạnh tranh của DN:

Đây là công cụ cho doanh nghiệp vượt qua hàng rào kỹ thuật thương mại và gia nhập thị trường quốc tế. 

  • Đạt mục tiêu lợi ích về thuế:

Ngoài giảm chi phí năng lượng, ISO 50001:2011 còn giúp doanh nghiệp tránh được các khoản phạt theo các chế tài xử lý vi phạm trong việc sử dụng năng lượng. 

  • Giúp DN phát triển bền vững:

Được xây dựng trên cùng một cấu trúc với Tiêu chuẩn ISO 14001:2004 nên Tiêu chuẩn ISO 50001:2011 có thể được áp dụng độc lập hoặc tích hợp với các hệ thống quản lý khác một cách thuận lợi, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững hơn.

Nguồn: ENVIDATECHHỗ trợ

yahoo     skype

 

Hotline: 0903 949 582
Chăm sóc khách hàng: 0917 949 582

 

Tư vấn - hỏi đáp» Xem tất cả

Danh hiệu và chứng nhận
DeltaDelta_biến_tầnTOP 100 STYLEETEC EMAS Authorized Distributor 2017ETEC MVD Service Certification 20181109