Tiếng Việt   English

Download

Tên file Chi tiết file Download

Catalogue DELTA_IA-PLC_DVP_TP_C_EN_20180104_Web

Số lần down : 2
Kích thước : 5 MB
Etec phân phối chính thức các nhóm thiết bị hãng delta, biến tần delta, màn hình giao diện delta, động cơ servo delta, bộ nguồn delta, bộ lập trình plc delta, bộ ...

Catalogue DELTA_IA-PLC_AS_C_EN_20180205_web

Số lần down : 7
Kích thước : 5.4 MB
Etec phân phối chính thức các nhóm thiết bị hãng delta, biến tần delta, màn hình giao diện delta, động cơ servo delta, bộ nguồn delta, bộ lập trình plc delta, bộ ...

Catalogue DELTA_IA-PLC_AH500_C_EN_20180103_web

Số lần down : 0
Kích thước : 7.4 MB
Etec phân phối chính thức các nhóm thiết bị hãng delta, biến tần delta, màn hình giao diện delta, động cơ servo delta, bộ nguồn delta, bộ lập trình plc delta, bộ ...

Catalogue DELTA_IA-SI_DIAEnergie_C_EN_20180320_web

Số lần down : 0
Kích thước : 10.1 MB
Etec phân phối chính thức các nhóm thiết bị hãng delta, biến tần delta, màn hình giao diện delta, động cơ servo delta, bộ nguồn delta, bộ lập trình plc delta, ...

Catalogue DELTA_IA-SI_DIAView_C_EN_20180207_Web

Số lần down : 0
Kích thước : 3.1 MB
Etec phân phối chính thức các nhóm thiết bị hãng delta, biến tần delta, màn hình giao diện delta, động cơ servo delta, bộ nguồn delta, đồng hồ nhiệt độ dleta, ...

Catalogue DELTA_IA-SI_DPM_C_EN_20180205_Web

Số lần down : 0
Kích thước : 2.4 MB
Etec phân phối chính thức các nhóm thiết bị hãng delta, biến tần delta, màn hình giao diện delta, đồng hồ nhiệt độ delta, động cơ servo delta, bộ nguồn delta, ...

Catalogue DELTA_IA-SS_DAH_C_EN_20180207

Số lần down : 0
Kích thước : 1 MB
Etec phân phối chính thức các nhóm thiết bị hãng delta, biến tần delta, màn hình giao diện delta, động cơ servo delta, bộ nguồn delta, bộ lập trình plc delta, bộ ...

Catalogue DELTA_IA-SS_DPA_C_EN_20180302_web

Số lần down : 0
Kích thước : 1.2 MB
Etec phân phối chính thức các nhóm thiết bị hãng delta, biến tần delta, màn hình giao diện delta, động cơ servo delta, bộ nguồn delta, bộ lập trình plc delta, bộ ...

Catalogue DELTA_IA-SS_DPB_C_EN_20180302_web

Số lần down : 0
Kích thước : 2.9 MB
Etec phân phối chính thức các nhóm thiết bị hãng delta, biến tần delta, màn hình giao diện delta, động cơ servo delta, bộ nguồn delta, bộ lập trình plc delta, bộ ...

Catalogue servo DELTA_IA-ASDA_ASDA-MS_C_EN_20180206_Web

Số lần down : 0
Kích thước : 4.1 MB
Etec phân phối chính thức các nhóm thiết bị hãng delta, biến tần delta, màn hình giao diện delta, động cơ servo delta, bộ nguồn delta, bộ lập trình plc delta, bộ ...

Hỗ trợ

yahoo     skype

 

Hotline: 0903 949 582
Chăm sóc khách hàng: 0917 949 582

 

Tư vấn - hỏi đáp» Xem tất cả

Danh hiệu và chứng nhận
DeltaDelta_biến_tầnETEC EMAS Authorized Distributor 2017ETEC MVD Service Certification 20181109XÁC NHẬN NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC VÀ ĐỐI TÁC CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO HÀNH TOÀN CẦU - DELTA TẠI VIỆT NAM