Tiếng Việt   English

Tiết kiệm năng lượng

Các dịch vụ liên quan đến việc triển khai ISO 50001:2011 - ENVIDATEC

 

EMS___Energy_Management_Solution___Etecvn

 

1. Các dịch vụ cơ bản trong Hệ thống quản lý Năng lượng

Hệ thống quản lý Năng lượng ISO 50001

 • Kiểm toán chẩn đoán
 • Lập kế hoạch tất cả các chức năng liên quan
 • Hỗ trợ đo lường khi triển khai
 • Kiểm toán xác minh

 

2. Các dịch vụ EnMS gia tăng

 

Phân tích hiệu quả năng lượng

 • Kế hoạch đầu tư cho việc đo lường hiệu quả năng lượng
 • Phân tích lợi nhuận đo lường hiệu quả năng lượng

 

Giám sát năng lượng

 • Phát triển hệ thống đo lường
 • Triển khai giải pháp hệ thống ( cả phần mềm và cứng)
 • Triển khai cấu trúc báo cáo và kiểm soát năng lượng

 

Dịch vụ khác

 • Huấn luyện
 • Kiểm toán nội bộ
 • Sao lưu thông qua quá trình chứng nhận

 

Nguồn: ENVIDATECHỗ trợ

yahoo     skype

 

Hotline: 0903 949 582
Chăm sóc khách hàng: 0917 949 582

 

Tư vấn - hỏi đáp» Xem tất cả

Danh hiệu và chứng nhận
DeltaDelta_biến_tầnTOP 100 STYLEETEC EMAS Authorized Distributor 2017ETEC MVD Service Certification 20181109